Proč se scházíme?

Maminky na mateřské dovolené potřebují další maminky a také trochu činnosti odlišné od běžné péče o domácnost. Jejich děti vyhledávají první a nové kamarády, těší se na ně, mají zde jiné hračky než doma a přitom nejsou stresovány odloučením od maminky. MC dětem poskytuje možnost setkat se s jinými dětmi podobného věku. Učí se navazovat kontakty s vrstevníky a komunikovat mezi sebou. MC je také připravuje k budoucímu nástupu do předškolního zařízení. Maminky mohou s pomocí MC nabídnout dětem maximální škálu podnětů, které příznivě ovlivňují utváření jejich osobnosti - vychovávají je k lásce hudbě, přírodě, k tvůrčí činnosti, ke vztahu k městu kde žijí, k solidaritě, toleranci a schopnosti spolupráce a komunikace se svými vrstevníky. Úkolem mateřského centra je maximálně podporovat maminky na mateřské dovolené v aktivní práci s dětmi. Během návštěvy MC jsou maminky v neustálé interakci se svými dětmi a mohou s nimi takto kvalitně trávit svůj čas.